Prosjektledelse

Alle prosjekt starter med et ønske , et behov eller en idé. Vi tar på oss oppgaven med å foredle dine ønsker, ditt behov eller din din idé til en ferdig løsning eller et ferdig produkt gjennom god prosjektledelse.

Ønsker din virksomhet bistand til prosjektledelse for utforming av skiltplan eller profilering av et kjøpesenter eller kontorlokaler? Kontakt oss for et uformelt møte og befaring av dine lokaler.

«Et prosjekt er en tidsavgrenset bestrebelse for å skape et unikt produkt eller en tjeneste»
(PMI, 2004).

Planlegging

%

Vi bistår med planlegging av prosjektet.

Organisering

%

Vi bistår med organisering av prosjektet.

Bemanning

%

Vi sikrer tilstrekkelig bemanning av prosjektet.

Styring

%

Vi koordinerer og kontrollerer at alt går etter planen.