Idé & design

Aexpo AS bistår gjerne din virksomhet med idéutvikling og design innenfor alt fra logo og skiltplan til messestands og event.

Ofte har man en idé men vet ikke om den lar seg realisere eller hvordan ferdig resultat vil kunne se ut. Vi bistår med tankekraft, erfaring og kompetanse for å gi liv til din idé.

Vår jobb er å gjøre din merkevare synlig. Vi liker derfor å utfordre det tradisjonelle og legger stor vekt på den kreative prosessen i alle våre prosjekter.

Ønsker din virksomhet bistand til idéutvikling eller design? Kontakt oss for et uformelt møte og presenter din visjon for oss.

Idé

%

Presenter din idé, og vi gir den livets rett…

Konsept

%

Vi gjør din idé om til en større helhet…

Prosjektplan

%

Vi planlegger det forutsette og det uforutsette…

Gjennomføring

%

Vi gjør alltid som planlagt, og litt til…