Flere Rema 1000-butikker kles nå i spennende nytt design. Snøhetta har tegnet 4 unike design for Rema 1000 sine fasader som skal representere elementer fra fjord, fjell, land og by. I denne prosessen har Aexpo AS fått det ærefulle oppdraget med å produsere, levere og montere de nye fasadeelementene. Første butikk som ute med det nye designet er Rema 1000 Vingrom som er kledd i en fjellformasjon, neste uke åpner Rema 1000 Røyslimoen i ny drakt.

Godt nytt år!
Nettbutikk for storkunder