TRY - Oslo

=

#Aexponert kunde

=

Utførelse

Lysskilt, frittstående bokstaver utført i tre med farget akryl i bakkant. Skiltet er montert 1:1 på vegg og er er innvendig belyst med LED-lysdioder.

Morgenstern - Oslo
Google - Oslo