Trondheim Innovation Center - Trondheim

=

#Aexponert kunde

Trondheim Innovation Center- www.tic.no

=

Utførelse

Fasadeskilt utført i aluminium pr.6. Skilt montert på rammejern, innvendig belyst med LED.

Rekom - Oslo
Oslotech - Oslo