Innendørsskilt

Aexpo AS tilbyr all type innendørs skiltning, med og uten belysning. Vi sikrer at din virksomhet gir god informasjon og gode henvisninger for både gjester og kunder. Din merkevare skal også være godt synlig og stå ut i et innemiljø.

Helhetlig visuell kommunikasjon er viktig for å sikre at din virksomhets profil er lett gjenkjennelig. Utforming og presentasjon av logo og profil i et innemiljø bør derfor samsvare med utendørs skiltning for å bygge opp om virksomhetens identitet. Profil og presentasjon på nett er også viktig for å gi kunder og andre interessenter en gjenkjennelsesverdi og et helhetlig inntrykk av virksomheten. Vi ser på helheten og  jobber tett sammen med designbyråer, arkitekter og deg som kunde for å legge til rette for at det synlige uttrykket og identiteten til din virksomhet blir ivaretatt.

Innendørsskiltning har også praktiske aspekter ved seg. Innendørsskiltning skal bidra til god og synlig informasjon i tillegg til å gi intuitive og gode henvisninger til byggets fasiliteter. Et ytterligere aspekt ved innendørsskiltning er pålagt skiltning av brannslukningsutstyr og henvisning til rømningsveier.

Ønsker din virksomhet et uforpliktende tilbud på enkel innendørsskiltning eller komplett skiltplan for bygget? Kontakt oss for et uformelt møte og befaring av dine lokaler.

Se eksempler på innendørsskiltning i bildeserien under.

;
Idéutvikling & design
;
Prosjektledelse
;
Komplett skiltplan
;
Montering
;
Service